Φωτογραφία 4 κέρματα του ευρώ πέφτουν στο πάτωμα

Στην εθελοντική ομάδα <<Arty θετικά>> δρούμε ανιδιοτελώς, πιστεύοντας ότι μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο μας λίγο καλύτερο.
Έτσι περνάμε όμορφα ψυχαγωγώντας συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται  και περνάνε μία δύσκολη περίοδο της ζωής τους. Διοργανώνουμε εκδηλώσεις με καλλιτεχνικό περιεχόμενο όπως μουσικά πάρτι, δημιουργώντας μία παρέα με θετική διάθεση.

Δεν συλλέγουμε για κανέναν λόγο χρήματα ή άλλα αγαθά!!!

Όταν μεσολαβούμε να συμβεί αυτό, φροντίζουμε ο χορηγός να έρθει σε άμεση επαφή με το ίδρυμα η τους ωφελούμενους.
Ακόμη και σε περιπτώσεις που θα προκύψουν μικροέξοδα όπως έξοδα μετακίνησης τα επιβαρύνονται οι εθελοντές.

Έτσι δεν θα σας ζητήσει ποτέ κανείς χρήματα στο όνομα της εθελοντικής ομάδας <<Arty θετικά>> και αν αυτό συμβεί, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας www.arty.gr

 

Ευχαριστούμε την ιστοσελίδα www.pexels.com για τις φωτογραφίες.

Καθημερινά 24 ώρες
Ήχοι της φύσης για ηρεμία και χαλάρωση