Ηχηρό μήνυμα ειρήνης έστειλε χθες η Θεσσαλονίκη μέσω των καλλιτεχνών. <<Όχι στον πόλεμο>>
Βέβαια για να φτάσει το μήνυμα στους αποδέκτες του, θα χρειαστεί επιπλέον μέσα από καθημερινή προσπάθεια να δράσουμε ανάλογα.
Τα μοναδικά όπλα πού μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα σε αυτή την προσπάθεια είναι η αγάπη και η αλληλεγγύη.
Θα πρέπει να αποδεχτούμε την διαφορετικότητα μεταξύ των ανθρώπων, ενώ παράλληλα να δεχτούμε ότι σαν οντότητες έχουμε όλοι ακριβώς την ίδια αξία.
Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε το <<διαίρει και βασίλευε>>.

Ζ.Χ.