Καλλιτεχνική κοινότητα

Ραδιόφωνο

70clone_kitara
Εγγραφείτε και δημιουργήστε το καλλιτεχνικό σας προφίλ.
Στην φωτογραφία ο Ζαφείρης Χαλκιάς είναι όρθιος μπροστά στην κονσόλα ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5
Ραδιοφωνικός παραγωγός σε ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης.