Καλλιτεχνική κοινότητα

Τηλεόραση

Η τηλεόραση ως καλλιτεχνικό μέσο.

Και γενικά άνθρωποι της τηλεόρασης που ασχολούνται με καλλιτεχνικά, κοινωνικά, οικολογικά θέματα.