Καλλιτεχνική κοινότητα

Στην καλλιτεχνική κοινότητα Arty θέλουμε να γνωρίσουμε τους καλλιτέχνες και το έργο τους.

Πληροφορίες για την καταχώρηση

stella-kariaka
Επιμελήτρια του Εργαστηρίου Ζωγραφικής της Κ.Ε.Π.Φ.
6fb34a22-6a95-49ae-abb3-7b4ea59c01a1
Ζωγραφική