Πηγή : Αγγελιοφόρος Ξενώνα φιλοξενίας, στον οποίο θα βρίσκουν «καταφύγιο» θύματα οικογενειακής βίας και θα στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο του κεντρικού δήμου, θα αποκτήσει η Θεσσαλονίκη.
Σελίδα 2 από 2